Testimonials

SO&T

“De heer Botman heeft ten behoeve van de nieuwe Stichting SO&T de afsplitsing van deze voormalige afdeling van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam begeleid. Bij de Stichting SO&T werken 45 personen en zij heeft een omzet van 4,5 mio in 2010. Op 1 oktober jl. was de afsplitsing een feit.

Dhr. Botman was volledig verantwoordelijk voor de planning, uitvoering en realisatie van dit project. Ook de afstemming tussen de stakeholders behoorde tot het takenpakket. Tot de stakeholders behoorden o.a. Directie, RvB en RvT van BJAA, vakbonden, Directie en RvT van SO&T, de Stadsregio Amsterdam, de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdam, juristen, notarissen en accountants, de belastingdienst en het bedrijfstakpensioenfonds.

Het was een zeer uitdagend proces, waarbij veel onvoorziene juridische, fiscale en financiële regelgeving op het pad kwam, die specifiek is voor een afsplitsingstraject. Dhr. Botman heeft niet alleen blijk gegeven van een goed politiek gevoel voor verhoudingen tussen de stakeholders, maar is ook in staat gebleken om de kar weer vlot te trekken bij de obstakels die op de weg naar verzelfstandiging optraden. Mede dankzij zijn grote inzet, vakbekwaamheid, intelligentie en humor is Dhr. Botman er in geslaagd de afsplitsing tot een goed einde te brengen.”

Peter van den Dries, directeur/bestuurder SO&T

 

Bureau Jeugdzorg Flevoland

“Dhr. Henne R. Botman was van 3 oktober 2005 tot 1 november 2008 bij Bureau Jeugdzorg Flevoland werkzaam als controller.
Henne Botman staat bij mij bekend als een prettige collega en een professionele controller. Hij beschikt over het talent om complexe zaken snel te kunnen vertalen naar overzichtelijke en bruikbare adviezen. Hij is doelbewust en resultaatgericht. Hij onderhoudt een goede verstandhouding met collega’s en externe partijen, en heeft daarbij een goed gevoel voor politieke verhoudingen.

Hij verlaat de organisatie op eigen verzoek. Ik dank hem voor zijn betrokkenheid, inzet en loyaliteit voor ons bedrijf en wens hem voor de toekomst het beste toe.”

Namens Bureau Jeugdzorg Flevoland,

Greet Bouman
Directeur/bestuurder

 

 Hatland BV

“Noach Financiele Dienstverlening heeft er voor gezorgd dat er snel meer inzicht is gekomen met betrekking tot omzetgegevens en de overige kerncijfers die voor ons als groothandel van belang zijn. Tevens heeft Noach FD er door een goede overdracht voor gezorgd dat we nu zelf in staat zijn deze management informatie op een overzichtelijke manier op te stellen.”

Robert Ruesink, Directeur Hatland BV

 

Kindergarden NL BV:

“De Heer Henne Botman is in september 2000 tot het team van Kindergarden als Controller toegetreden. Kindergarden was op dat moment een supercommercieel, sophisticated kinderdagverblijf, gericht op de “Yuppen” van de maatschappij bij voorkeur in de grote steden.

De organisatie leed op dat moment aan alle kenmerken van een perfecte commerciële formule, snelle groei, te weinig kapitaal en een administratief systeem dat achter liep op de feiten. De heer Botman was bereid op korte termijn in te springen om deze taak in de op dat moment redelijk risicovolle organisatie te vervullen.

Hij is meegegroeid in deze snel groeiende onderneming. We hebben de heer Botman leren kennen als een aimabele, veelzijdige controller, die onder niet eenvoudige omstandigheden, met aan het hoofd een tweetal veeleisende ondernemers, zijn hoofd koel wist te houden. Ondergetekende heeft e.e.a. als door een aandeelhouder aangestelde commissaris van de onderneming kunnen aanschouwen.”

Drs. M.A.M. Elsenburg, commissaris Kindergarden NL BV

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *